Home » Dienstenwijzer

DIENSTENWIJZER

U bent van plan de zorg voor uw financiële voorzieningen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing! U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Op grond van de Wet financiëel toezicht willen wij u graag voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst, onderstaande informatie verstrekken.

 

Naam en adres

Onze gegevens zijn als volgt:
Van den Berg Financiële Dienstverlening
Batehof 19
2481 AR Woubrugge
Tel. 0172 519005
E-mail: info@vandenbergFD.nl
Website: www.vandenbergFD.nl

 

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12007950.

 

Aard van dienstverlening

Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in:

• Schadeverzekeringen
• Levensverzekeringen
• Spaar- en betaalrekeningen

 

Hebt u een klacht?

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit ons dit te laten weten. Wij doen dan ons best om u weer tevreden te stellen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke klachteninstantie:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248

Ons aansluitnummer bij het Klachteninstituut is 300.004827.

Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website:  www.kifid.nl

 

Adviesvrij

Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekerings-maatschappijen en banken.

 

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

 

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

 

Wijze waarop wij beloond worden

De kosten van onze werkzaamheden worden doorgaans gefinancierd door de bank of  verzekeraar waar wij uw verzekering onderbrengen. Afhankelijk van de advieswerkzaamheden werken wij ook op basis van een uurtarief of abonnementstarief. Indien wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen voor onze dienstverlening, informeren wij u hierover vooraf. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

 

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing welke op onze website zijn in te zien. Op verzoek zenden wij u een exemplaar toe.

 

© Van den Berg Financiële Diensten | Batehof 19, 2481 AR Woubrugge | 0172 519005 | info@vandenbergfd.nl | AFM 12007950