1. Home
  2.  » Dienstenwijzer

U bent van plan de zorg voor uw financiële voorzieningen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing! U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Op grond van de Wet financiëel toezicht willen wij u graag voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst, onderstaande informatie verstrekken.

 

Hier leest u meer over onze dienstverlening en hoe wij met uw privacy omgaan.

Tevens wat wij gemiddeld rekenen voor advies met betrekking tot

– vermogensopbouwende producten zoals sparen, beleggen en lijfrente/pensioen. Link naar nieuwe DVD dienstverleningsdocument.
– advisering met betrekking tot producten die bepaalde risico’s afdekken zoals arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen.

Voor particuliere schadeverzekeringen zoals brand- automotive- aansprakelijkheidsverzekeringen ontvangen wij de beloning/ provisie van de verzekeraar.

Voor groot zakelijk op maandbasis een vast overeengekomen tarief. Zie Ondernemers

© Van den Berg Financiële Diensten | Rosenburg 39, 2352 XB Leiderdorp | 0172 519 005 | info@vandenbergfd.nl | AFM 12007950