Home » Dienstenwijzer

DIENSTENWIJZER

U bent van plan de zorg voor uw financiële voorzieningen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing! U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Op grond van de Wet financiëel toezicht willen wij u graag voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst, onderstaande informatie verstrekken.

 Hier leest u meer over onze dienstverlening en hoe wij met uw privacy omgaan.

Tevens wat wij gemiddeld rekenen voor advies met betrekking tot
 
– vermogensopbouwende producten zoals sparen, beleggen en lijfrente/pensioen.  Link naar nieuwe DVD dienstverleningsdocument.
– advisering met betrekking tot producten die bepaalde risico’s afdekken zoals arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen.
 
 
Voor particuliere schadeverzekeringen zoals brand- automotive- aansprakelijkheidsverzekeringen ontvangen wij de beloning/ provisie van de verzekeraar.
 
Voor groot zakelijk op maandbasis een vast overeengekomen tarief.

Naam en adres

Onze gegevens zijn als volgt:
Van den Berg Financiële Dienstverlening
Batehof 19
2481 AR Woubrugge
Tel. 0172 519005
E-mail: info@vandenbergFD.nl
Website: www.vandenbergFD.nl

 

© Van den Berg Financiële Diensten | Batehof 19, 2481 AR Woubrugge | 0172 519005 | info@vandenbergfd.nl | AFM 12007950