1. Home
  2.  » Dienstverlening

DIENSTVERLENING

Graag willen wij eerst met u kennis maken nadat u per mail of per telefoon daarom hebt verzocht. Dit is altijd vrijblijvend.

Daarna volgt eventueel een inventarisatie. De kosten bedragen Eur. 75,-. U krijgt daarmee al een goed inzicht van uw risico’s . Voor ZZP-ers en kleine bedrijven is onze beloning op basis van provisie. Afhankelijk van de grote van uw MKB bedrijf maken we de volgende stappen.

Samen met u maken wij een inventarisatie van uw risico’s die de continuïteit van de onderneming bedreigen. Voor deze risico-inventarisatie hanteren wij twee methodes:

Basis:
Met de basis-inventarisatie kunnen wij u in een kort tijdsbestek een objectief deskundig advies geven over een afgewogen verzekeringsportefeuille.

Uitgebreid:
Met de uitgebreide inventarisatie brengen wij de financiële risico’s bij u in kaart die zich bij een calamiteit kunnen voordoen. Wij bespreken met u hoe u deze risico’s kunt vermijden, verminderen, kunt overdragen of zelf wilt dragen.

 

Op basis van de uitgevoerde inventarisatie kunnen wij namens u de eventuele aanpassingen doorvoeren die in overleg met u noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld de aanpassing van verzekerde bedragen en dekkingen. Daarnaast verkennen wij voor u de markt en onderhandelen met verzekeraars over premie, voorwaarden en eventueel nieuw af te sluiten verzekeringen.

Het beheer van verzekeringen kost veel tijd en vereist specifieke kennis. Wij kunnen het beheer van u overnemen. Het beheer omvat het voeren van uw polisadministratie, het afwikkelen van mutaties, het behartigen van uw belangen bij verzekeraars en uiteraard de schadebehandeling, Daarnaast bespreken wij periodiek met u of de eerder uitgevoerde risicoinventarisatie nog overeen komt met de huidige situatie van uw onderneming.
Als ondernemer in privé loopt u natuurlijk ook bepaalde risico’s zoals arbeidsongeschiktheid, overlijden of bijvoorbeeld het risico  van aansprakelijkheid als bestuurder van een onderneming. Ook hebben wij de kennis in huis om u of uw werknemers op pensioen of andere (collectieve) personeelsregelingen deskundig te adviseren.

Kosten:

In het eerste gesprek voeren wij gratis en vrijblijvend een basisinventarisatie uit en beoordelen wij uw huidige verzekeringspakket op premie en voorwaarden.

Heeft u interesse dan ontvangt u van ons een voorstel voor uw verzekeringspakket en voor grote bedrijven is dit meestal op een vast tarief per maand. Voor kleinere bedrijven op basis van provisie / beloning van de verzekeraar. Wij zijn daar volledig transparant in.

Dienstverleningsovereenkomst

De door u afgenomen vormen van dienstverlening leggen wij vast in een dienstverleningsovereenkomst . Wij vermelden welke service u van ons kunt verwachten en ook wat wij van u verwachten. Ook vermelden wij uiteraard welke tarieven wij bij u in rekening zullen brengen. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing welke wij u samen met de dienstverleningsovereenkomst zullen verstrekken.

 

© Van den Berg Financiële Diensten | Rosenburg 39, 2352 XB Leiderdorp | 06 215 515 47 | info@vandenbergfd.nl | AFM 12007950